Modicollege

New Project(1)

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ

Administration

ਨੈਕ (ਬੰਗਲੌਰ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਏ ਗਰੇਡ (ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਏ. 3.26) ਪ੍ਰਦਾਨ

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਨੈਕ), ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 4.0 ਵਿਚੋਂ 3.26 ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਏ ਗਰੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ