Modicollege

New Project(1)

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ

Administrative Staff

General OFFICE
 1. Sh. Jaswinder Singh
 2. Sh. Ajay Kumar Gupta
 3. Sh. Ajit Singh
 4. Sh. Nirmal Kumar Ghai(RE)
 5. Sh. Gopal Nath Sharama(Temp.)
 6. Mr. Tarlochan Singh (Temp.)
 7. Sh. Puran Bahadur
 8. Sh. Shiv Shankar Mishra
 9. Mr. Kulbir Singh (Temp.)
Registrar Office
 1. Sh. Vinod Sharma
 2. Sh. Madan Yadav(Temp.)
ACCOUNTS OFFICE
 1. Sh. Sanjay Gupta
 2. Sh. Rajkumar Mishra(Temp.)
 3. Sh. Ajay Joshi(Temp.)
 4. Sh. Manish Goyal (Temp.)
 5. Sh. Gurjeet Singh (Temp.)
Sweeper
 1. Sh. Deep Chand
 2. Sh. Vinod Kumar
 3. Sh. Sukhdev Ram
 4. Smt. Bhupinder Kaur (Temp.)
 5. Smt. Seema (Temp.)
LIBRARY
 1. Dr. Arvind Mittal [C.V] Librarian
 2. Ms. Satwinder Kaur
 3. Mrs. Manisha(Temp.)
 4. Sh. Harinder Singh(Temp.)
 5. Sh. Shamser Singh(Temp.)
GEOGRAPHY DEPT.
 1. Sandeep Singh (Temp.)
PHYSICS DEPT.
 1. Sh. Jaswinder Singh
 2. Mr. Avtar Singh(Temp.)
BOTANY and BIOTECHNOLOGY DEPT.
 1. Mr. Kuldeep Singh (Temp.)
FOOD AND NUTRITION DEPT.
 1. Mrs. Nagma (Temp)
Chowkidar
 1. Sh. Ram Achal
 2. Mr. Rajesh Kumar
 3. Sh. Puna Ram Pandey(Temp.)
CHEMISTRY DEPT.
 1. Sh. Madan Lal
 2. Mr. Narinder Kumar
 3. Sh.Varinder Kumar(Temp.)
 4. Sh. Lakshmi Kant(RE)
 5. Sh. Deepak Kumar (Temp.)
ZOOLOGY DEPT.
 1. Sh. Jaswinder Singh(Temp.)
Computer Department
 1. Sh. Dharamvir Joshi (Temp.)
 2. Sh. Ram Kumar (Temp.)
 3. Sh. Gurpal Singh (Temp.)
 4. Sh. Palwinder Singh (Temp.)
 5. Sh. Vishal Kumar (Temp.)
SPORTS DEPT.
 1. Sh. Jaib Singh(RE)
Mali
 1. Sh. Lakhi Chand (Temp.)
 2. Mr. Neetu (Temp)
 3. Sh. Ram Dulare (Temp.)
 4. Sh. Raj Baksh (Temp.)