Sat. Feb 4th, 2023

 

 

Sr.No. Name of the Teacher Qualification
1. Dr. Rajeev Sharma [C.V.] M.Sc., M.Phil, Ph.d.
2. Dr. Sanjay Kumar [C.V.] M.Sc., NET, Ph.d.
3. Dr. Harjinder Singh [C.V.] M.Sc., NET-JRF, Ph.D.
4. Dr. Anupama Parmar [C.V.] M.Sc., M.Phil, Ph.d.
5. Dr. Nidhi Rani Gupta [C.V.] M.Sc., Ph.d.
6. Dr. Sanjeev Kumar [C.V.] M.Sc., M.Phil, Ph.d.
7. Dr. (Ms.) Gaganpreet Kaur [C.V.] M.Sc., NET, Ph.D
8. Ms. Priyanka Khanna M.Sc., B.Ed.
9. Dr. Neha Sharma M.Sc., M.Phil, Ph.D
10. Ms. Arpana Garg M.Sc., NET, B.Ed.
11. Ms. Karandeep Kaur M.Sc.
12. Dr. Ruhi Mehta M.Sc., Ph.D.