Fri. Mar 24th, 2023

Administrative Staff

STAFF LIST (NON-TEACHING)
General OFFICE
Sh. Jaswinder Singh
Sh. Ajay Kumar Gupta
Sh. Ajit Singh
Sh. Nirmal Kumar Ghai (RE)
Sh. Gopal Nath Sharama (Temp.)
Mr. Tarlochan Singh (Temp.)
Sh. Puran Bahadur
Sh. Shiv Shankar Mishra
Mr. Kulbir Singh (Temp.)
ACCOUNTS OFFICE
Sh. Sanjay Gupta
Sh. Rajkumar Mishra (Temp.)
Sh. Ajay Joshi (Temp.)
Sh. Manish Goyal (Temp.)
Sh. Gurjeet Singh (Temp.)
Registrar Office
Sh. Vinod Sharma
Sh. Madan Yadav (Temp.)
LIBRARY
Dr. Arvind Mittal [C.V.] Librarian
Ms. Satwinder Kaur (Temp.)
Mrs. Manisha (Temp.)
Sh. Harinder Singh (Temp.)
Sh. Shamser Singh (Temp.)
GEOGRAPHY DEPT.
Sandeep Singh (Temp.)
PHYSICS DEPT.
Sh. Jaswinder Singh
Mr. Avtar Singh (Temp.)
CHEMISTRY DEPT.
Sh. Madan Lal
Mr. Narinder Kumar
Sh.Varinder Kumar (Temp.)
Sh. Lakshmi Kant (RE)
Sh. Deepak Kumar (Temp.)
BOTANY and BIOTECHNOLOGY DEPT.
Mr. Kuldeep Singh (Temp.)
ZOOLOGY DEPT.
Sh. Jaswinder Singh (Temp.)
FOOD AND NUTRITION DEPT.
Mrs. Nagma (Temp.)
Computer Department
Sh. Dharamvir Joshi (Temp.)
Sh. Ram Kumar (Temp.)
Sh. Gurpal Singh (Temp.)
Sh. Palwinder Singh (Temp.)
Sh. Vishal Kumar (Temp.)
SPORTS DEPT.
Sh. Jaib Singh (RE)
Asst. Supervisor
Sweeper
Sh. Deep Chand
Sh. Vinod Kumar
Sh. Sukhdev Ram
Smt. Bhupinder Kaur (Temp.)
Smt. Seema (Temp.)
Chowkidar
Sh. Ram Achal
Mr. Rajesh Kumar
Sh. Puna Ram Pandey (Temp.)
Mali
Sh. Lakhi Chand (Temp.)
Mr. Neetu (Temp.)
Sh. Ram Dulare (Temp.)
Sh. Raj Baksh (Temp.)